1956c09a9fe9e12774212a288dc6548c.jpg
a64dc1ad466ffdd77c0a0c922aa30e25.jpg
3263477e38a43bcd631804917a6dc51d.jpg
aa10612456f02e01f4cc74e398344ec4.jpg
2fcdfff0e09f18d4fc8ef6e167cddad4.jpg
264d25352f95c5d305482b4f5c96e77d.jpg
3c3821d7dba5b3a4874f5db858c05a0b.jpg
d2ac698b9a964709d4bfc24f48f721c9.jpg
fc8868f80368643f40687e98ca49770a.jpg
8973479969c56c01b2b1441b96b83957.jpg
228a4eeb9a83d7624def41229a2720a8.jpg
0750f4ab7c1071bb7bdf37817e2322bf.jpg
709b6b17bf84f5dabbbb47e04d9c1dfd.jpg
dd82f7334c6038e3841a238dd8f94e9c.jpg
404f00abda722a8e94a844f2ce359161.jpg
c3fb09e96af1a87f0b52c9fd51213daa.jpg
8c29a89c6eab8a487f037b9aafe10f89.jpg
Sıkça Sorulan Sorular

 
Emlak Satınalma İşlemleri

Emlak alım işlemi çok zor bir işlem değildir. Hatta bir çok Avrupa ülkesinden daha kolay hale getirilmiştir. Türk vatandaşı olan kişiler nüfus cüzdanı ve fotoğrafıyla tapuyu en geç 2 iş günü içinde alabilirler.

 
Yabancılar veya Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler

Türkiye’de askeri arazi yakınında olmadığı sürece bina ve arazi gibi emlak alımını kendi isimleri üzerine yapabilirler. Satış anında yine paralarını ülke dışına transfer edebilirler. Tapular Türkçe olarak alıcıya verilir. Tapu alınabilecek tek yer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’dür. Başka hiç bir kuruluş, resmi kurum, noter veya kişi tapu veremez.

 
Tapu Devir İşlemleri

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İsternirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

Tapu Devir Vergisi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün'e beyan edilen değerin %3,3’ü vergi olarak ödenir. (%1,65 alıcı ve % 1,65 satıcı) Bu meblağ bir devlet bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

 
Tapu İçin Gerekli Belgeler

Alıcı için gerekli belgeler;

1- 2 Fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Vergi no

Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve yukarıda yazılı gerekli belgelerle birlikte) başvuru yapmanız, işlemleri süratle sonuçlandırır. Başvurularda izlenecek yöntem ve işlemler şunlardır;

•Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla (vekaletname ile) tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.

•Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.

•İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.

•Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde noterde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur.

•Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesi akabinde imzalayınız.

•İşlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulunmalısınız.

•Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.

•Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

•Taşınmazın cinsi mesken ise veya cinsi işyeri olmakla birlikte üzerinde mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunuyorsa zorunlu deprem sigortasına (DASK) ait poliçeyi ibraz etmelisiniz.

 
Gayrimenkul alımında yabancı vatandaşlara herhangi bir kısıtlama varmıdır?

Askeri alanların dışında kalan gayrimenkuller için Türkiye’de herhangi bir sınırlama yoktur.

 
Hangi ülke vatandaşları Türkiye’den gayrimenkul alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birçok devlet ile anlaşmaları sonucu Türk vatandaşlarının gayrimenkul alabildiği her ülke vatandaşı Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedir.

Ana ilke Mütekabiliyet yasasıdır. Yani; eğer bir Türk vatandaşı o ülkeden gayrimenkul alabiliyorsa, o ülke vatandaşları da Türkiye'den gayrimenkul alabilmektedirler. Kısaca Türk Pasaportuna sahip kişiler aşağıdaki ülkelerde gayrimenkulu özgürce alabilmektedirler.

O ülke vatandaşları da Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedirler: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Cape Verde, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Estonya, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, İsveç, İsviçre, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Kore (güney), Kosta Rika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malavi, Malezya, Mali, Malta, Moritanya, Mauritius, Meksika, Moldova, Monako, Mozambik, Nikaragua, Nijerya, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, San Marino, Senegal, Sırbistan-Karadağ, Singapur, Somali, Şili, Tanzanya, Uruguay, Venezuela ve Yeni Zelanda.

 
Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den konut kredisi kullanabilirler mi?

Bankalar yardımıyla bu tür krediler size sağlanabilir. En son faizler ve süreler için bizimle bağlantıya geçiniz. Kredi miktarı alınacak gayrımenkulun %50’sini geçemez.

 
Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?

Son düzenlemelerde sadece afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

 
Kira stopajı nedir, oranı ne kadardır?

Sahibi şirketler dışında olan bir gayrimenkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir.

 
Şahıs kendi dairesini konut amaçlı kiraya verirse stopaj var mıdır?

Şahsın dairesini mesken olarak kiraya vermesi halinde stopaj yoktur. Kira bedeli tespit edilen rakam olarak şahsa aynen ödenecektir.

 
Anonim şirketlerin işyerinin şahıslara kiralanmasında stopaj var mıdır?

Anonim şirketlerin işyerlerinin kiralanması halinde stopaj kesilmez.

 
Kiralananlarda hangi hallerde katma değer vergisi uygulanır?

Şirketlere ait gayrimenkullerin kiralanmasında katma değer vergisi uygulanır.

 
Şirketlere ait meskenlerin kiralanmalarında KDV var mıdır?

Evet, şirketlere ait meskenlerin kiralanmasında KDV ödenir.

 
Kiralarda KDV oranı ne nedir?

Kiralamada KDV oranı %18 dir.

 
Hem KDV hem stopaj birlikte olur mu?

Hayır birlikte olmaz, KDV uygulanan hallerde stopaj, stopaj uygulanan hallerde KDV alınmaz.

 
Noterde gayrimenkul satışı yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz. Noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

 
Gayrimenkul asgari beyan değeri nedir?

İlgili belediyelerce her dört yılda bir tespit edilen, belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin birim değeri üzerinde hesaplanan değerdir. Bu değer her yıl bakanlar kurulu tarafından belirlenerek yeniden değerleme oranında artırılır.

 
Asgari beyan değerinin önemi nedir?

Asgari beyan değeri, iki noktada önemlidir.

a) Emlak beyannamesi, asgari beyan değerinin altında düzenlenemez.
b) Gayrimenkul alım satımlarında asgari beyan değerinin altında bir değer gösterilerek satış yapılama

 
Yönetim planının önemi nedir?

Apartman yönetiminin temel kurallarını içerir. Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile apartman yönetimindeki esasları belirler. Yönetim planı bir hukukçu tarafından her binanın özelliğine göre hazırlanmalıdır.

 
Dernekler mülk edinebilir mi?

Amaç ve faaliyetleri çerçevesinde (tüzüğünde bu yolda hüküm varsa) merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alacakları belge ile tapuya müracaatla gayrimenkul alıp satabilirler.

 
Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?

Karşılıklılık esasına göre yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de mülk edinebilir.

 
Mütekabiliyet (karşılıklılık) ne demektir?

Gayrimenkul alacak yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesi de Türkleri Gayrimenkul sahibi yapıyorsa, aynı hakkı o yabancı ülkenin vatandaşlarına da tanıma demektir.

 
İpotek nedir?

Halen mevcut veya ileride mevcut olacak veya doğması muhtemel olan herhangi bir alacağın temini için gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesidir.

 
Gayrimenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?

Satış bedelinin karşılanmayan kısmı için kanuni ipotek tesis edilmelidir.

 
Kanuni ipoteğin sınırı nedir?

Satış bedeli ile sınırlıdır.

 
İpotek harcı nedir?

İpotek bedeli üzerinden binde 3.96 tapu harcı ve binde 8.25 oranında damga vergisi; ipotek borçlusundan tahsil ediliyor.

 
Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasında kanuni sınırlar nelerdir?

Askeri yasak bölgelerde (Köylerde 30 hektardan fazla edinemezler) 30 hektardan fazlası Bakanlar kurulu iznine tabidir.

 
Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?

Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olacak. alınır.

 
Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Son düzenlemelerde sadece afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

 
Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?

Emlak vergisinin 1'inci taksidi mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksidi Kasım ayı içinde ödenir.

BİZE ULAŞIN

Telefon

0532 324 01 39

Adres

Kocasinan Mah.
Sakıp Sabancı Cad.
4 Sk. No:5/11
Bahçelievler - İSTANBUL

E-Posta

İnşaat Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi